Το σχολείο μας
Το ελληνικό σχολείο «Αθηνά» του Άμστερνταμ ιδρύθηκε το 2001 βάσει του νόμου 2413/1996 («Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»). Αποτελεί μία από τις επίσημα αναγνωρισμένες δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού (Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και υπάγεται στη δικαιοδοσία του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών. Το εκπαιδευτικό του προσωπικό αποτελείται κατά βάση από Έλληνες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσφέρουν με απόσπαση τις υπηρεσίες τους για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως καθορίζεται με σχετική νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου.

Στο σχολείο λειτουργούν τμήματα Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και παρέχονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Η ένταξη των μαθητών στα κατάλληλα τμήματα γίνεται με βάση την ηλικία τους και το επίπεδο ελληνομάθειας που κατέχουν. Βασικό στόχο των παρεχόμενων μαθημάτων αποτελεί η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου) των αντίστοιχων επιπέδων, έτσι όπως καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (CEFR), καθώς και η διατήρηση της επαφής των μαθητών με την ελληνική πολιτισμική κληρονομιά. Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του αντίστοιχου επιπέδου γίνεται μέσω της συμμετοχής των μαθητών στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, οι οποίες διεξάγονται κάθε χρόνο στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.
Κάντε Εγγραφή Τώρα! - Register Now