Το σχολείο μας
Στο σχολείο μας λειτουργούν τμήματα Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και παρέχονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Βασικό στόχο των παρεχόμενων μαθημάτων αποτελεί η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου) των αντίστοιχων επιπέδων, έτσι όπως καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (CEFR), καθώς και η διατήρηση της επαφής των μαθητών με την ελληνική πολιτισμική κληρονομιά.

Το ελληνικό σχολείο «Αθηνά» του Άμστερνταμ ιδρύθηκε το 2001 βάσει του νόμου 2413/1996 («Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»). Αποτελεί μία από τις επίσημα αναγνωρισμένες δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού (Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και υπάγεται στη δικαιοδοσία του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών. Το εκπαιδευτικό του προσωπικό αποτελείται κατά βάση από Έλληνες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσφέρουν με απόσπαση τις υπηρεσίες τους για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως καθορίζεται με σχετική νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου.
Οι εγγραφές για το έτος 2024 - 2025 ξεκίνησαν!
Μια νέα σχολική χρονιά μας περιμένει!
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις διευκρινίσεις που παρέχονται πριν την ολοκλήρωση της εγγραφης.
Βρείτε (σχεδόν) όλες τις Απαντήσεις που Ψάχνετε!
Κάποιες από τις συχνές ερωτήσεις για το σχολείο μας μπορούν να βρουν άμεσα απάντηση εδώ!