Πρόγραμμα μαθημάτων 2022 - 2023

Το πρόγραμμα μαθημάτων για την νέα σχολική χρονιά θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα στον ιστότοπό μας, ενώ δεν θα πρέπει να αναμένονται σημαντικές αλλαγές από το πρόγραμμα της τρέχουσας χρονιάς. Για την έκδοση του προγράμματος λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των μαθητών ανά επίπεδο, οι διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών, η διαθεσιμότητα των αιθουσών διδασκαλίας κλπ.

Επίσης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι και την νέα σχολική χρονιά, τα μαθήματα του νηπιαγωγείου θα διεξάγονται ημέρα Σάββατο.                 

Πρόγραμμα μαθημάτων 2021 - 2022

* ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ online μάθημα που περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ανάγνωση παραμυθιών/αποσπασμάτων παιδικής λογοτεχνίας, ελληνική μυθολογία, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών κλπ.). Το μάθημα  είναι προαιρετικό  και οι απουσίες δεν θα προσμετρηθούν  στο συνολικό αριθμό των ωρών παρακολούθησης. Το πρόγραμμα του συμπληρωματικού μαθήματος θα καθοριστεί σε συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς των μαθητών του κάθε τμήματος.