Πρόγραμμα μαθημάτων 2021-2022

* ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ online μάθημα που περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ανάγνωση παραμυθιών/αποσπασμάτων παιδικής λογοτεχνίας, ελληνική μυθολογία, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών κλπ.). Το μάθημα  είναι προαιρετικό  και οι απουσίες δεν θα προσμετρηθούν  στο συνολικό αριθμό των ωρών παρακολούθησης. Το πρόγραμμα του συμπληρωματικού μαθήματος θα καθοριστεί σε συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς των μαθητών του κάθε τμήματος.