Ελληνομάθεια

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) του Άμστερνταμ έχει ως σκοπό την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Προσφέρει μαθήματα για όλες τις τάξεις του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, και Λυκείου.

Το νηπιαγωγείο απευθύνεται σε παιδιά προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας 4- 5 χρονών.

Στο δημοτικό λειτουργούν τμήματα των επίπεδων α1, α2, β1, β2, γ1, γ2, στα οποία κατατάσσονται οι μαθητές 8-12 χρονών με βάση την ηλικία και το επίπεδο ελληνομάθειας. Οι μαθητές των τάξεων αυτών μπορούν να δώσουν για το πτυχίο πιστοποίησης ελληνομάθειας «Α1 για παιδιά (ηλικίας 8-12)».

Τα επίπεδα Α1(για εφήβους και ενηλίκους), Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 12-18 χρονών. Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των μαθητών στα τμήματα  αποτελεί και σ' αυτήν την κατηγορία η ηλικία και το επίπεδο γλωσσομάθειας. Οι μαθητές των τμημάτων αυτών  μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας των αντίστοιχων επιπέδων.   

Πληροφορίες για τις εξετάσεις ελληνομάθειας μπορείτε να δείτε εδώ: Πιστοποίηση ελληνομάθειας