Για γενικές απορίες για το σχολείο μας, για υποστήριξη σχετικά με τις εγγραφές κλπ, μπορείτε να απευθύνεστε στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: griekseschool@gmail.com

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, μπορείτε να απευθύνεστε στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@teg-amster.europe.sch.gr

Διεύθυνση:

Wijkcentrum “De Meent"

Orion 3

1188 AM Amstelveen

Facebook_logo_(square).png