Αίτηση Εγγραφής

Κάθε χρόνο οι εγγραφές ξεκινούν από τον Ιούνιο και διαρκούν έως τέλη Νοεμβρίου. Η τοποθέτηση των μαθητών στο κατάλληλο διδακτικό επίπεδο γίνεται με βάση την ηλικία αλλά και το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας του κάθε μαθητή όπως αυτό κρίνεται από εκπαιδευτικό μας προσωπικό. 

 

Ξεκίνησαν οι Εγγραφές για το επόμενο σχολικό έτος!

Πλέον μπορείτε να εγγράψετε τα παιδιά ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται τόσο στα ελληνικά όσο και τα αγγλικά:

- Ελληνικά - Greek : https://forms.gle/BjyCCv2wyw1yQxMR8

- Αγγλικά - English : https://forms.gle/bb5kt23ikgC1hxTJA


Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερώτηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο griekseschool@gmail.com